PRIVACY BELEID

Canon Medical Systems Europe (CMSE) hecht veel belang aan het naleven van de privacyrechten van alle bezoekers van onze websites.

Hieronder vindt u onze verklaring van gegevensbescherming, waarin wij u informeren over de aard en omvang van de persoonlijke gegevens die wij via deze websites verzamelen en over de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken en gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met dit Privacybeleid. Wanneer u informatie aanbiedt via deze site, stemt u in met het verzamelen, het gebruik en de bekendmaking van deze informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Mogelijk zijn aanvullende voorwaarden van toepassing wanneer u gebruikmaakt van specifieke diensten of materialen in bepaalde delen van deze website, of door het volgen van een koppeling vanaf deze website.

WEBSERVER – PROTOCOLlen

Bij een bezoek aan onze website verzamelt onze server, zoals gebruikelijk is op vrijwel elke website, automatisch persoonlijke gegevens als:

 • uw IP-adres (met inbegrip van de aan dat IP-adres gekoppelde domeinnaam met behulp van ‘reverse look-up’)
 • de datum en tijd van uw bezoek aan onze website
 • de door u bezochte pagina’s op onze website
 • de door u gebruikte browser (bijvoorbeeld, Netscape Navigator of Internet Explorer)
 • voor zover beschikbaar wordt ook het land opgeslagen van waaruit u onze website bezoekt (alleen de uitgang wordt opgeslagen, bijvoorbeeld ‘nl’, omdat deze aangeeft om welk land het gaat)
 • de taal van de door u gebruikte browser
 • de website waarvandaan u onze website bezoekt
 • de gebruikte zoekterm (als onze site wordt bezocht via een zoekmachine)
 • het type verbinding en het besturingssysteem

 

Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren zodat wij u een betere service kunnen bieden en de site kunnen aanpassen op basis van de voorkeuren van gebruikers. Daarnaast verzamelen wij statistieken en trends en gebruiken de informatie voor marktonderzoek en andere toepassingen waarmee wij deze site en onze dienstverlening aan bezoekers kunnen verbeteren.

Aan de hand van de bovenstaande informatie kunnen wij u niet persoonlijk identificeren.

gebruik van cookies

Sommige van onze websites gebruiken cookies om de voorkeuren van gebruikers bij te houden en te zorgen voor een optimale structuur van de website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen op uw harde schijf (‘session-based cookies’). Deze cookies bestaan slechts voor de duur van de internetsessie. Ze worden gebruikt voor de navigatie en om de gebruiksvriendelijkheid van een website te verhogen. Ook als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u nog steeds gebruikmaken van sommige van onze websites. Wel moet u er rekening mee houden dat sommige functies kunnen worden beperkt en/of dat sommige websites niet beschikbaar zullen zijn. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt dit echter voorkomen door uw browser zo in te stellen dat geen cookies worden opgeslagen. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw browser voor meer informatie.

Lijst van cookies gebruikt op deze site

DOOR U VERSTREKTE PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het algemeen hoeft u geen persoonlijke informatie te verstrekken voor een bezoek aan onze websites. Uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enzovoort, worden alleen opgeslagen als u deze informatie verstrekt om gebruik te kunnen maken van een van de diensten op onze website (bijvoorbeeld om een garantie of service te registreren, u aan te melden voor een persoonlijke webervaring of voor de nieuwsbrief (alleen per e-mail), of om deel te nemen aan een wedstrijd). Deze gegevens worden vervolgens verwerkt en gebruikt om de gevraagde diensten uit te voeren. Daarnaast worden deze gegevens alleen voor andere doeleinden (zoals het verzenden van aanvullende informatie over ons bedrijf en onze producten) verwerkt en gebruikt als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Uw toestemming is ook vereist om uw persoonlijke gegevens buiten de wettelijk toegestane omstandigheden aan derden te verstrekken.

CMSE kan periodiek via e-mail, per post of telefonisch contact met u opnemen wanneer u hiermee akkoord gaat teneinde informatie te verstrekken over programma’s, producten, diensten en inhoud die mogelijk interessant voor u is. Daarnaast kunt u voor een aantal functies op deze website met ons communiceren door middel van een online formulier. Wanneer naar aanleiding van uw communicatie een reactie van ons is vereist, reageren wij via e-mail. Deze reactie of bevestiging via e-mail bevat mogelijk uw persoonlijke informatie inclusief persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, enzovoort. Wij kunnen niet garanderen dat onze e-mailberichten aan u beveiligd zijn tegen onbevoegde toegang.

Op sommige sites maken we gebruik van een systeem van herbevestiging. Dat wil zeggen dat u na uw eerste registratie een bevestigingsmail ontvangt met daarin uw aanmeldingsgegevens. Vervolgens moet u deze gegevens gebruiken om onze website te bezoeken. Uw registratie wordt pas geactiveerd nadat u zich hebt aangemeld met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Recht van toegang tot persoonsgegevens en intrekken van de toestemming

U hebt het recht om op elk gewenst moment een kopie van uw opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. Bovendien hebt u het recht uw toestemming voor het toekomstig gebruik op elk gewenst moment in te trekken. U kunt daarvoor het onder Contact vermelde adres gebruiken.

bescherming van de privacy van minderjarigen

Onze websites zijn niet gericht op kinderen en jongeren jonger dan 14 jaar. Het is kinderen en jongeren jonger dan 14 jaar niet toegestaan persoonlijke gegevens te verstrekken via het internet zonder toestemming van een ouder of voogd. Wij staan ervoor in dat we niet welbewust persoonlijke gegevens over minderjarigen opslaan.

koppelingen naar andere websites

Onze website bevat koppelingen naar en van andere websites. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website en heeft geen betrekking op andere websites waarnaar wij verwijzen.

Als u vanaf deze website naar een andere website gaat, lees dan het privacybeleid van de betreffende website om te controleren wat er met uw gegevens gebeurt.

Als u op onze website bent gekomen via een andere website, dan is het mogelijk dat wij persoonlijke informatie over u ontvangen via deze andere website. Lees het privacybeleid van de website waar u vandaan kwam voor meer informatie hieromtrent.

Beveiliging

Canon heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. De persoonlijke gegevens van gebruikers worden opgeslagen in onze beveiligde netwerken en de toegang is beperkt tot die medewerkers en partners die recht hebben op toegang tot onze systemen.

Op plaatsen waar u gegevens invoert, maken we gebruik van het standaard encryptiesysteem ‘Secure Socket Layer’ (SSL). Het is daarom belangrijk dat uw browser beveiliging met encryptie ondersteunt. U vindt deze mogelijkheid bijvoorbeeld in versie 3.0 of een hogere versie van Internet Explorer en de meeste andere browsers.

De gegevens worden opgeslagen in databases die tegen ongeautoriseerde toegang zijn beschermd met firewalls en software. Wanneer uw browser een gesloten hangslotje weergeeft aan de onderkant van het scherm, of een soortgelijk pictogram of gemarkeerd webadres in een andere browser, betekent dit dat uw gegevens in een middels encryptie beveiligde vorm worden verzonden.

Als het SSL-systeem om technische redenen niet beschikbaar is, wordt een foutmelding weergegeven om ervoor te zorgen dat uw gegevens onder geen beding kunnen worden verzonden zonder encryptie.

Openbaarmaking van uw informatie

CMSE kan wettelijk verplicht zijn uw persoonlijke gegevens vrij te geven als wij hier wettelijk toe verplicht zijn of wanneer wij onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten moeten handhaven of toepassen.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Met uitzondering van bepaalde persoonlijke gegevens die mogelijk specifiek worden gevraagd op de website voor een bepaald doel, raadt CMSE het verschaffen van vertrouwelijke of persoonlijke informatie aan deze website af. Dit soort informatie wordt normaliter niet door CMSE opgevraagd of vereist en CMSE heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie. Alle informatie die u via het internet, e-mail of andere elektronische middelen aan deze website verstrekt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt door CMSE zonder enige beperking, en niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten.

VERWERKING VAN GEGEVENS IN LANDEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Zonder uw voorafgaande toestemming worden er geen persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt die via deze website zijn verzameld.

INFORMATIE/CONTACT

U kunt contact opnemen via het volgende adres om:

 • uw persoonlijke gegevens te corrigeren, verwijderen of blokkeren
 • informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen
 • uw toestemming in te trekken, of
 • andere vragen te stellen met betrekking tot de bescherming van gegevens door Canon Medical Systems Europe of dit Privacybeleid.

 

Als dit privacybeleid wordt gewijzigd, wordt het gewijzigde beleid op deze website geplaatst. Controleer deze pagina periodiek en met name voordat u enige persoonlijke informative verstrekt. De laatste bijwerking van dit privacybeleid heeft plaatsgevonden op 1 april 2014.

 

Canon Medical Systems Nederland
T.a.v. Data Protectie Coordinator
Email: info.nl@eu.medical.canon
Tel:  079 368 9999

Zilverstraat 1
2718 RP Zoetermeer
The Netherlands