PRIVACY BELEID

Canon Medical Systems Nederland (‘CMSNL’), (handelsnaam van Canon Medical Systems Europe B.V.), verbindt zich ertoe om de privacyrechten te beschermen van alle bezoekers van haar websites.

In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke persoonsgegevens via de CMSNL-website worden verzameld en in welke mate, en wat de doeleinden zijn van de verwerking en het gebruik van de gegevens.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de verstrekking van die informatie overeenkomstig dit privacybeleid. Aanvullende bepalingen kunnen van toepassing zijn wanneer u gebruikmaakt van zekere diensten of materialen op bepaalde delen van deze website, of door een koppeling op deze website te volgen.

WEBSERVER – PROTOCOLlen

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt onze server, zoals bij vrijwel alle websites gebruikelijk is, automatisch bepaalde anonieme, niet-persoonlijke gegevens, zoals:

 • de datum en de tijd van uw bezoek aan onze website;
 • de pagina’s die door u bezocht zijn op onze website;
 • de webbrowser die u gebruikt (bijvoorbeeld Netscape Navigator of Internet Explorer);
 • de landencode van de websiteversie die u bezoekt, in dit geval ‘nl’;
 • de taal van de browser die u gebruikt;
 • de website vanwaar u direct naar onze website heeft gekoppeld;
 • de gebruikte zoekterm (indien u onze site via een zoekmachine bezoekt);
 • het type verbinding en besturingssysteem.

We gebruiken deze informatie om uw beleving van onze website voortdurend te verbeteren, zoals betere dienstverlening via de site, aanpassen van de site op basis van de gebruikersvoorkeuren, opstellen van statistieken en vaststellen van trends, marktonderzoek en andere methoden om deze site en onze dienstverlening aan bezoekers te verbeteren.

Het is niet mogelijk om u met behulp van bovenstaande gegevens persoonlijk te identificeren.

cookies

Met cookies kunnen bovenstaande gegevens op uw computer verzameld worden en worden gebruikersvoorkeuren gevolgd om de website optimaal te structureren. De informatie die we met behulp van cookies verzamelen is geen persoonlijke informatie. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op uw harde schijf worden bewaard (sessie-cookies). Deze cookies blijven na beëindiging van de internetsessie niet bestaan. Zij worden gebruikt voor navigatie en verhogen de gebruikersvriendelijkheid van een website. Ook als u niet wilt dat op uw computer cookies worden aangemaakt, kunt u een deel van onze website blijven gebruiken. Maar houd er rekening mee dat sommige functies beperkt kunnen zijn en/of dat sommige websites niet beschikbaar zijn. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. Dit kunt u voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen en alle cookies te blokkeren, maar mogelijk werken sommige functies van de site niet zonder de cookies. Voor meer informatie raadpleegt u de instructies van de producent van uw browser.

DOOR U VERSTREKTE PERSOONsgegevens

Over het algemeen hoeft u geen persoonlijke informatie te verstrekken om onze websites te bezoeken. Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) worden alleen in ons ‘customer relationship management system’ bewaard indien u deze gegevens aan ons verstrekt om gebruik te maken van een van de diensten op onze website (bijv. om meer informatie te ontvangen over onze producten/diensten, deelname aan gepersonaliseerde beleving of educatieve evenementen, ontvangst van de nieuwsbrief (alleen per e-mail of deelname aan wedstrijden). Deze gegevens worden vervolgens verwerkt en alleen gebruikt voor het uitvoeren van de diensten waarom is verzocht en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming. Gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor andere doeleinden (bijv. versturen van aanvullende informatie over ons bedrijf en onze producten) gebeurt alleen als u ons daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Indien u met dat contact akkoord gaat, kan CMSNL u per e-mail, post of telefoon benaderen om informatie te verstrekken over programma’s, producten, diensten en content waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Daarnaast is het mogelijk om via sommige functies van deze website met ons te communiceren via een online-formulier. Wanneer een reactie nodig is reageren wij per e-mail. In de beantwoording of bevestiging per e-mail kunnen uw persoonsgegevens zijn opgenomen, waaronder uw naam, adres, enz. Wij kunnen niet waarborgen dat onze e-mails aan u beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde onderschepping.

Op sommige websites maken we gebruik van een ‘dubbele-bevestiging-systeem’. Dit betekent dat u, na een eerste registratie bij ons, als bevestiging een e-mail ontvangt met daarin uw inloggegevens. Deze gegevens gebruikt u vervolgens om onze website te bezoeken. Uw registratie wordt pas geactiveerd nadat u heeft ingelogd met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Persoonsgegevens die door u verstrekt zijn, worden bewaard totdat voldaan is aan het specifieke verzoek of zolang u belangstelling heeft voor reclamemateriaal over onze producten en diensten en ervoor kiest om dat te ontvangen. U kunt zelf aangeven waarvoor u belangstelling heeft en u kunt op elk moment uw voorkeuren wijzigen.

Recht van INZAGE VAN PERSOONSGEGEVENS EN INTREKKEN VAN TOESTEMMING

U heeft op elk moment het recht op een kopie van de van u bewaarde persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om op enig moment uw toestemming in te trekken. Maak daarvoor gebruik van het e-mailadres dat onder ‘Contact’ wordt genoemd.

bescherming van de privacy van minderjarigen

Onze websites zijn niet gericht op kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of voogden geen persoonsgegevens via het internet versturen. Wij verzekeren dat wij niet bewust persoonsgegevens met betrekking tot deze leeftijdsgroep verzamelen en bewaren. Neem contact met ons op indien u vermoedt dat wij gegevens van een kind in deze leeftijdscategorie hebben verzameld.

koppelingen naar andere websites

Onze website bevat koppelingen naar en van andere websites. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op deze website en niet op websites waarnaar wij koppelen.

Indien u vanaf deze website naar een andere website gaat, lees dan het privacybeleid van die website om u te informeren hoe wordt omgegaan met uw gegevens.

Komt u vanaf een andere website op onze website, dan is het mogelijk dat wij van de andere website persoonsgegevens van u ontvangen. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan het privacybeleid door van de website waar u vandaan komt.

Beveiliging

CMSNL heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De persoonsgegevens van de gebruiker worden bewaard op onze beveiligde netwerken en de toegang daartoe is beperkt tot medewerkers en partners die recht op toegang hebben tot onze systemen.

In de onderdelen waar u gegevens invoert, maken wij gebruik van het standaard versleutelingssysteem ‘Secure Socket Layer’ (SSL). Uw browser moet bescherming door versleuteling ondersteunen. Bij alle moderne browsers is dit het geval. Om er zeker van te zijn dat uw browser actueel is, kunt u https://browsehappy.com/ raadplegen.

Persoonsgegevens worden bewaard in databases die met firewalls en software beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang. Wanneer u in uw browser onder in het scherm een gesloten hangslotje ziet of een gelijksoortig symbool of gearceerd webadres in een andere browser, geeft dit aan dat uw gegevens versleuteld worden verzonden.

Indien het SSL-systeem om technische redenen niet beschikbaar is, wordt een foutmeldingspagina getoond om te verzekeren dat uw gegevens nooit zonder versleuteling verzonden worden.

VERSTREKKEN VAN UW GEGEVENS

CMSNL kan wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer dat wettelijk vereist wordt of indien wij onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten moeten handhaven of toepassen.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Met uitzondering van de persoonsgegevens waar op de website of voor een bepaald doel specifiek om wordt gevraagd, ontraadt CMSNL het verstrekken van vertrouwelijke of beschermde informatie op deze website. In het algemeen vraagt of vereist CMSNL dergelijke informatie niet en zij heeft geen verplichtingen met betrekking daartoe. Alle informatie die u op deze website verstrekt via het internet, e-mail of overige elektronische middelen wordt niet beschouwd als vertrouwelijk en kan zonder beperkingen voor verschillende doeleinden gebruikt worden door CMSNL waaronder, maar daartoe niet beperkt, de ontwikkeling, productie en marketing van producten.

VERWERKING VAN GEGEVENS IN LANDEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Persoonsgegevens die verzameld worden via deze website, worden bewaard in ons ‘customer relationship management system’, een product van Salesforce.com dat gevestigd is in de VS. Bezoek voor meer informatie www.salesforce.com. Wij hebben passende juridische maatregelen getroffen om een toereikend niveau van persoonsgegevensbescherming te bieden bij de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het hieronder verstrekte e-mailadres.

INFORMATIE/CONTACT

Neem via het volgende adres contact met ons op indien u:

 • persoonsgegevens wilt corrigeren, laten verwijderen of tegen het gebruik daarvan bezwaar heeft;
 • informatie wilt hebben over de persoonsgegevens die wij over u hebben bewaard;
 • uw toestemming wilt intrekken, of
 • andere vragen heeft met betrekking tot gegevensbescherming bij Canon Medical Systems Nederland of dit privacybeleid.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthouder (gegevensbeschermingsautoriteit gevestigd in een EU-lidstaat); in het geval van CMSNL is dit de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij wijziging van dit privacybeleid zal het herziene beleid op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg periodiek de website, met name voordat u tot de persoon herleidbare gegevens verstrekt. Dit privacybeleid is voor de laatste maal herzien op 24 mei 2018.

Voor navraag met betrekking tot gegevensbescherming stuurt u een e-mail aan de Data Protection Coordinator van CMSNL op onderstaand e-mailadres:

data.protection.nl@eu.medical.canon

Of verstuur uw verzoek per post naar onderstaand adres:

Canon Medical Systems Europe B.V.
Bovenkerkerweg 59
1185XB Amstelveen
Nederland

T.a.v.: Data Protection Coordinator

Bel voor meer informatie: Tel.: +31 (0)88 228 5000

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN

KLANTENPORTAAL

Dit Privacybeleid legt uit hoe wij de persoonsgegevens die wij van onze klanten en potentiële klanten verzamelen via ons klantenportaal verwerken.

Canon Medical Systems is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dat wil zeggen de entiteit die de ‘doeleinden en middelen’ van de verwerking van de over u verwerkte persoonsgegevens bepaalt, of, met andere woorden, het gebruik waarvoor Canon Medical Systems uw persoonsgegevens verwerkt en de wijze waarop dit gebeurt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN WAARVOOR WE ZE GEBRUIKEN

Wij verzamelen persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer u interesse hebt getoond in een product of dienst die wij aanbieden, verzamelen wij uw zakelijke contactgegevens. Als u ons bijvoorbeeld online benadert, onze stand bezoekt op een evenement en/of ons belt over een potentiële dienst of product, noteren we uw gegevens zodat we uw vraag kunnen opvolgen en andere producten en diensten kunnen aanbieden die interessant kunnen zijn voor uw bedrijf.
 • Persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen van een van de bovengenoemde evenementen, zullen wij gebruiken om contact met u op te nemen om de gevraagde informatie over onze producten en diensten te verstrekken. Om u in staat te stellen uw interesse in onze producten of diensten verder uit te drukken, wordt er voor u een klantenaccount aangemaakt, dat u persoonlijk identificeert in plaats van uw bedrijf, zoals uw naam, functie binnen uw bedrijf, zakelijk e-mailadres of telefoonnummer. Zodra het account is aangemaakt, ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd om in te loggen en u de mogelijkheid wordt geboden om uw klantenportaalaccount te bekijken en bij te werken en uw voorkeuren voor interesses in te stellen met betrekking tot onze producten en diensten.
 • Wanneer u zich registreert in ons Klantenportaal, wordt u gevraagd om de ingevulde gegevens te bekijken en/of een aantal persoonsgegevens in te vullen die nodig zijn voor uw Klantenportaal, zodat wij u promotionele informatie over onze Producten en Diensten van uw interesse kunnen aanbieden. Sommige van deze velden zijn gemarkeerd als verplicht. Als u ons geen informatie verstrekt die als verplicht is gemarkeerd, kunnen wij mogelijk niet alle of een deel van de Diensten aan u leveren.
 • Uw persoonsgegevens en contactgegevens worden gebruikt om u promotiemateriaal en marketing toe te sturen, op basis van uw voorkeuren en ook om te reageren op uw verzoeken via het Klantenportaal over eventuele vervolgacties.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Canon Medical Systems verwerkt uw persoonsgegevens alleen als wij over een rechtsgrondslag beschikken. De rechtsgrondslag is afhankelijk van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld en gebruiken. Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken voor promotie- en marketingactiviteiten via ons Klantenportaal, gebruiken wij de toestemming als rechtsgrondslag. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en uw voorkeuren en kanalen voor het ontvangen van dergelijke materialen of informatie wijzigen.

Hoe wij uw informatie delen

Binnen Canon Medical Systems

Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot onze groep van bedrijven en hun werknemers die dergelijke informatie “moeten weten”.

Buiten Canon Medical Systems, naar onze partners en derden

Behalve zoals beschreven in dit Beleid of wanneer u uw toestemming hebt gegeven, worden de persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u ons Klantenportaal gebruikt, niet gedeeld met of bekendgemaakt aan andere personen of bedrijven, voor eigen gebruik, anders dan bedrijven van de Canon groep.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende derden, onder andere voor de hier beschreven doeleinden:

 • Leveranciers of andere onderaannemers met wie wij een zakelijke relatie hebben en die ons producten en diensten leveren zodat wij onze diensten aan u kunnen leveren (zoals softwareontwikkeling, website hosting en beheer);
 • Onder uitzonderlijke omstandigheden kan persoonlijke informatie worden gedeeld met derden, zoals de politie en regelgevende instanties, om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van onze klanten, medewerkers en activa te beschermen;
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENSVERWERKING IN LANDEN BUITEN DE EUROPESE economische ruimte

Persoonsgegevens die via dit portaal worden verzameld, worden opgeslagen in ons relatiebeheersysteem, een product van Salesforce.com dat in de VS is gevestigd. Voor meer informatie zie www.salesforce.com. We hebben passende wettelijke waarborgen ingebouwd om te zorgen voor een adequaat niveau van gegevensbescherming voor een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres.

HOE UW RECHTEN uit te oefenen

U hebt het recht op toegang, correctie, actualisering, beperking, het ontvangen van een machineleesbare kopie van uw persoonsgegevens of het verwijderen van uw gegevens. U kunt deze rechten rechtstreeks via het Klantenportaal aanvragen. Wanneer u een nieuw verzoek indient, zullen wij dit ontvangen en verwerken om uw verzoek te beantwoorden. Dergelijke informatie wordt opgeslagen in onze bedrijfsapplicatie, die relevant is voor de identiteitsgegevens, zodat we de geschiedenis van uw aanvragen kunnen traceren en er efficiënter mee kunnen omgaan. U kunt de status van uw aanvraag direct volgen in het Klantenportaal.

Wij zullen voldoen aan alle verzoeken om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er echter rekening mee dat er een aantal beperkingen zijn aan deze rechten en er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen.

BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Canon Medical Systems bewaart uw persoonsgegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet en in overeenstemming met de bewaartermijnen die door de toepasselijke wetgeving en gedurende de relevante verjaringstermijnen worden vereist. Op uw verzoek ‘vergeten te worden’ en indien wij geen andere rechtsgrondslag hebben om uw persoonsgegevens te bewaren, zullen wij deze verwijderen. Houd er rekening mee dat wanneer u een verzoek indient om uw account te beperken of te verwijderen, om te stoppen met het ontvangen van onze marketingcommunicatie, wij een register bijhouden van uw communicatie/verzoek om ervoor te zorgen dat wij in de toekomst niet meer met u handelen. Canon Medical Systems zal uw persoonsgegevens niet verwijderen wanneer deze betrekking hebben op een actieve relatie met betrekking tot ons product of onze service (u bent bijvoorbeeld nog steeds onze contactpersoon voor het onderhoud van onze producten). Uiteraard nemen wij contact met u op met alle informatie die nodig is, afhankelijk van de omstandigheden.

Beveiliging

Canon Medical Systems heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen.  De persoonsgegevens van gebruikers worden opgeslagen in onze beveiligde netwerken met beperkte toegang. Een sterk wachtwoord is nodig om de bescherming van uw account te optimaliseren.

Uw verplichtingen

U garandeert de kwaliteit van de gegevens die via het Klantenportaal worden verstrekt. Alle persoonsgegevens die u verstrekt, moeten reëel, nauwkeurig en actueel zijn. U neemt de volledige verantwoordelijkheid dat uw informatie accuraat en bijgewerkt is en dat deze in overeenstemming is met dit principe.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij zullen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat u onmiddellijk op de hoogte wordt gehouden van de gegevensverwerkingsactiviteiten van Canon Medical Systems, controleer daarom regelmatig dit Privacybeleid.

CONTACT OPNEMEN MET CANON MEDICAL SYSTEMS

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Canon Medical Systems Nederland via de contactgegevens op de website of door rechtstreeks contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar onze Data Protectie Coördinator op het volgende e-mailadres: data.protection.nl@eu.medical.canon

We verwachten dat Canon Medical Systems in staat zal zijn om eventuele problemen op te lossen. Als onze reactie echter niet bevredigend voor u is, kunt u uw zorgen kenbaar maken bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.