Zorgen voor de aarde en haar bewoners vormt de essentie van alles wat Canon doet – en is een van de vele manieren waarop het bedrijf innoveert en ernaar streeft voorop te lopen bij het verminderen van de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

De bedrijfsfilosofie van de Canon Group benadrukt respect voor mensen, het creëren van nieuwe waarde en bijdragen aan de samenleving. De slogan van de Group – ‘Committed to People, Committed to the Future. CANON.’ – verwoordt de essentie van onze bedrijfsfilosofie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat hoog in ons vaandel, en we onderkennen dat het onze maatschappelijke ondernemingsverantwoordelijkheid is om onze filosofie en slogan in onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten tot uiting te laten komen. We verlenen op die manier de hoogste prioriteit aan het menselijk leven en aan naleving van normen ten aanzien van veiligheid en regelgeving.

Meest recente MVO-rapport

Doctors

Betrokkenheid bij mensen

We streven ernaar aan de behoeften van alle mensen, met name onze klanten, aandeelhouders en medewerkers, te voldoen door op de toekomst gerichte bedrijfsstrategieën te implementeren en tegelijkertijd verantwoordelijke en responsieve bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming leveren wij een actieve bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de samenleving.

Baby and Nurse

Betrokkenheid bij de toekomst

Door continu innovatieve technologieën te ontwikkelen op het gebied van elektronica en energie, streven we ernaar producten en services te creëren die de kwaliteit van het menselijk leven bevorderen en leiden tot een welvarende, gezonde samenleving. We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om de doelstellingen van de internationale gemeenschap te realiseren, inclusief manieren om het milieu wereldwijd te verbeteren.